Kruh přátel hudby 2020 / 2021

KRUH PŘÁTEL HUDBY 2020 – 2021 Milovníkům dobré hudby nabízíme členství v Kruhu přátel hudby.

KRUH PŘÁTEL HUDBY 2020 – 2021
 

6. 9. / 19:00 / Kostel sv. Jiljí
Invisible trio
Představuje se Vám komorní soubor hudebníků v obsazení soprán, flétna a varhany. Tvoří jej hudebníci s orchestrální i sólovou praxí. Ansámbl se věnuje především interpretaci hudby období baroka, klasicismu a romantismu, ale nevyhýbá se ani skladbám současných skladatelů.
Mezzosoprán -  Kateřina Hloušková, Flétna - Petr Jeníček, Varhany -  Martin Kubát
vstupné dobrovolné

 

29. 9. / 19:00 / Divadlo Trám
Cikánský houslový virtuóz Ivan Herák
Ivan Herák patří k nejvyhledávanějším českým cikánským houslovým virtuózům. Studoval
na Konzervatoři v Topolčanech u ruského profesora Oleg ter Martirosova. Jako žádaný primáš několika cikánských kapel se plně věnuje koncertní činnosti na českých i zahraničních pódiích
a vyhlášených festivalech po celé Evropě. Spolupracuje s uznávanými kulturními osobnostmi, jakými jsou Jaroslav Svěcený, Zuzana Lapčíková, Yvetta Blanarovičová, Iva Bittová, Ida Kelarová, Lubomír Brabec a další.
Dojemná houslová sóla v kontrastu s divokými rytmy a strhujícími virtuózními sóly
či schopnost plynule mixovat různé hudební proudy jsou trumfy, s nimiž tento technicky zdatný hráč fascinuje nadšené posluchače.
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

22. 10. / 19:00 / Ottendorferův dům
Matyáš Novák (klavír)
Tento mimořádně talentovaný pianista koncertuje od svých šesti let. Už v mládí o něm kritici psali, že má mimořádný hudební talent. Studuje Konzervatoř Pardubice a klavírní akademii Incontri col Maestro v italské Imole. Média zaujal už v roce 2016, když podnikl turné do Číny. V dubnu 2018 zvítězil v soutěži Bradshaw & Buono International. Díky tomu měl sólový koncert v hlavním sále Carnegie Hall v New Yorku.
V září 2018 skončil na druhém místě v klavírní soutěži The International Edvard Grieg Piano Competition v Bergenu za účasti klavíristů z celého světa.
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

25.11. / 19:00 / Ottendorferův dům
Adam Trunečka (kytara)
Bývalý student a nyní pedagog Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

12. 12. / 19:00 / Fabrika
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

 

4. 1. / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio: Novoroční koncert
Novoroční koncert s přípitkem.
Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno - vedoucího skupiny II. houslí Jiřího Jahody a violoncellisty Rudolfa Mrazíka, kteří přizvali ke spolupráci pianistku Janu Ryšánkovou. Hned v následujícím roce se soubor úspěšně prezentoval na soutěži v italském Vercelli. V roce 1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, profesor brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Nepřehlédnutelnou činností souboru je je též spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií (Y. Tannenberger, J. Wallingerová, M. Králíková, R. Samek, Z. Korda a další), pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru. Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu - dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu, což je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, ale setkává se i s živým ohlasem široké hudební veřejnosti. O tom svědčí opakovaná pozvání k vystupování na významných koncertních pódiích.
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

20. 1. / 19:00 / Fabrika
Baby Balet Praha: Letem světem
Baby Balet Praha je profesionální komorní soubor složený z nejlepších studentů nižších ročníků konzervatoře (3. - 5. ročník osmiletého studia). Soubor byl založen v prosinci roku 2003, od září 2008 je přímo produkován uměleckou agenturou Mezinárodní centrum tance o. s. Kmenový repertoár Baby Baletu Praha čítá více jak 25 tanečních děl v délce 5,5 hodin, který vzniká především při studiu výběrového repertoáru na hodinách klasického, moderního, jazzového a lidového tance. Repertoár je obohacován choreografickými etudami z doplňkových oblastí, jako jsou taneční sporty, step, akrobacie a mnohé další. 

Nový projekt Letem světem navazuje na předchozí představení: Vítej na světě. Zatímco v předchozím choreografickém pásmu byl ústředním tématem člověk, jeho narození a zrání do dospělosti, v novém projektu je ústřední téma: lidé na celém světě.
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

25. 2. / 19:00 / Ottendorferův dům
TrioTones
TrioTones je komorní soubor složený ze tří interpretů – Veronika Liebigová (klarinet), Vojtěch Urban (violoncello) a Michaela Hajíčková (klavír). Setkali se na studiích na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a společně působí od roku 2012. Všichni tři interpreti jsou také sólisté nebo vystupují v různých orchestrech či jiných komorních seskupeních. Mají za sebou úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích. Cenné zkušenosti získalo trio na kurzech u našich i zahraničních interpretů a pedagogů. Mezi ně patří například Vovka Ashkenazy, Štěpán Koutník, Milan Řeřicha a další. Soubor hraje komorní skladby různých stylových období. Svůj repertoár stále rozšiřuje a sbírá zkušenosti od předních osobností vážné hudby.
 250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

 

16. 3. / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet
300,- Kč / KPH 200,- Kč

15. 4. / 19:00 / Ottendorferův dům
Vilém Veverka (hoboj) a Martin Kasík (klavír)
 Dechové nástroje mají k lidskému hlasu pravděpodobně nejblíž a Vilém Veverka zachází s hobojem jako by s ním byl srostlý. Vynikající technika dechu mu umožňuje hrát v podstatě libovolně dlouhé tóny bez zachvění, jeho projev není násilný, ale zároveň je vidět, že hraje nadoraz. Martin Kasík vedle něj může navenek působit klidnějším dojmem, ale energie a samozřejmost, která sálá z jeho projevu, je stejně neoddiskutovatelná.
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

 

12. 5. / 19:00 / Fabrika
Litomyšlský symfonický orchestr
 
je amatérské hudební sdružení, které má za svou více než šedesátiletou existenci za sebou mnohá vystoupení a to i s významnými sólisty (např. B. Krajný, E. Haken, J. Svěcený, L. Čepický, I. Ženatý, R. Rokl, B. Matoušek aj.) Počátky orchestrální hudby v Litomyšli spadají až do roku 1876, kdy byla svépomocí provedena Smetanova Prodaná nevěsta. Stálý orchestr pak byl v Litomyšli založen v roce 1912. Roku 1968 přivedl dirigent Jan Doležal ke spolupráci s orchestrem hosty z brněnského Státního divadla (dnes Národní divadlo v Brně). S jeho členy orchestr spolupracuje dodnes (převážně s hráči na dechové nástroje). Při větším obsazení dále orchestr navázal spolupráci s kolegy z širokého okolí (z Vysokého Mýta, Chocně, Hradce Králové, Svitav, Ústí n. Orlicí apod.) Repertoár orchestru tvoří skladby od baroka po 20. Století.
250 Kč,- / KPH 150,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Začátek Místo konání Cena
12.05.2021 19:30 Ottendorferův dům
Plné vstupné: 250 Kč Zlevněné vstupné: Kč