NSVAF 2020 a 2021 - výsledky a propozice

Výsledky 40. ročníku a nové propozice

Výsledky 40.ročníku soutěže NSVAF

Kategorie A01 - autoři do 16 let, volné téma

 1. Kategorie A01 - Čestné místo - Tereza Válková (Rursus, Fluctus a Faucium)

 2. Kategorie A01 - Čestné místo - Kateřina Zaňková (Mezi nebem a zemí)

 3. Kategorie A01 - Čestné místo - Jan Tomáš (Ready...steady..kick)

 4. Kategorie A01 - Čestné místo - Matěj Bureš (Maska, Přátelství a Serióznost)

 5. Kategorie A01 - 3. cena - Samuel Hloušek (Festa)

 6. Kategorie A01 - 2. cena - Veronika Jiravová (rovná se)

 7. Kategorie A01 - 2. cena - Markéta Kipilová (seriál Klam)

 8. Kategorie A01 - 1. cena - Nicole Cosansel (seriál Acid)

 

Kategorie A02 - autoři do 21 let, téma: Tady žiju, tady to mám rád 

 1. Kategorie A02 - 2. cena - Štěpánka Parvová (Konsternace a Příjezd fanoušků)

 2. Kategorie A02 - 2. cena - Jan Mikulica (Bezhlavá a Hydra)

 

Kategorie A1 - autoři bez rozdílu věku - volné téma

 1. Kategorie A1 - Čestné uznání - Pavel Klásek (seriál Závislost)

 2. Kategorie A1 - Čestné uznání - Kateřina Gottlichová (Kdyby byly moje fotografie v Národní galerii)

 3. Kategorie A1 - 3. cena - Marcela Zuchová (seriál 95 plus)

 4. Kategorie A1 - 2. cena - Tomáš Lelek (seriál Inflagranti)

 5. Kategorie A1 - 1. cena - Kateřina Gottlichová (seriál Můj manžel miluje malířství )

 

Kategorie A2 - autoři bez rozdílu věku - téma Transformace - ztráta věčného významu

 1. Kategorie A2 - Čestné uznání - Bedřich Sebera (seriál Ze života pražských figurín)

 2. Kategorie A2 - Čestné uznání - Anna Benešová (seriál Krajiny)

 3. Kategorie A2 - Čestné uznání - Věra Široká (Les volá o pomoc)

 4. Kategorie A2 - 3. cena - Dagmar Skořepová (seriál Probuzení do snu)

 5. Kategorie A2 - 2. cena - Eva Stanovská (seriál Labyrint)

 6. Kategorie A2 - 1. cena - Tomáš Lelek - (Nahoře bez)

 

Kategorie B - kolektivy - téma Být svědkem vzniku zániku

 1. Kategorie B - Čestné uznání - Fotoklub Černá Slunečnice 

 2. Kategorie B - 1. cena - Fotokroužek Artykadlo Holice (společné dílo Útěk z příběhu)

 

Kategorie C - téma Padesát - smysl nebo význam?

 1. Kategorie C - 1. cena - Fotoklub Svitavy (společné dílo Padesát - smysl nebo význam?!)

 

 1. Cena Svazu českých fotografů - vzpomínka na L. Barana - Matěj Bureš (Pocit)

 2. Cena FOMA , Hradec Králové - Kateřina Gottlichová -  Věci nejsou takové jaké se zdají být

 3. Cena Zoner Press - Stela Syrovátková (Pírko)

 4. Cena IMPULS Hradec Králové - Eva Stanovská (seriál Bílá noc)

 5. Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy paní magistry Blanky Čuhelové - Jaroslav Lelek ( seriál v Jednom domě v Telči)

 6. Cena ředitele střediska kulturních služeb města Svitavy pana magistra Petra Mohra - Monika Lapáčková (Dvě fáze života)

 7. Cena starosty města Svitavy pana magistra Davida Šimka - Natálie Kireschová - Hluboký pohled  

 

Propozice ke 41.ročníku naleznete zde: https://www.fotonarodni.cz/news/propozice-a-prihlaska-do-41-rocniku-narodni-2021/ . Slavnostní předávání cen proběhne 8. května od 10:30 na hlavním sále Fabriky Svitavy.

Začátek Místo konání Cena
08.05.2021 10:30 Fabrika Svitavy
Plné vstupné: Kč Zlevněné vstupné: Kč