Svitavský dýchánek 2021

Termín přehlídky: 14.května 2021

Propozice:

Účast v krajském kole
Přehlídky ve Svitavách se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, ZŠ, víceletá gymnázia, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 ze žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky.
Ředitel školy na základě vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. podporuje účast žáků i pedagogů na přehlídce.

 

Organizace a průběh krajské přehlídky:

Přehlídka se bude konat v sále multifunkčního komunitního, vzdělávacího a kulturního centra Fabrika ve Svitavách. Je tady víceúčelový sál s veškerou divadelní technikou, skvělou akustikou a zázemím pro soubory (vybavené šatny, učebny pro semináře i možnost provizorního přespání pro soubory.
Více na www.fabrikasvitavy.eu (sekce Krajské a národní přehlídky)
Pro komorní inscenace můžeme nabídnout malý sál divadla Trám, který je 5 minut chůze od Fabriky.


Dozor nad žáky:
Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popř. rodinný zástupce účastníka,
a to v dohodě s organizátorem přehlídky. Pedagogičtí pracovníci pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor
po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání přehlídky.


Hodnocení:
Součástí přehlídky bude hodnocení formou diskuze o vystoupeních s vedoucími souborů pod vedením odborné poroty. Pro děti jsou připraveny doprovodné programy. Je vhodné, aby se soubory zúčastnily přehlídky po celou dobu konání.
Postup na celostátní přehlídku
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě,
že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS
do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Pokud se kvalitní a podnětná inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nemusí pořadatel doporučit k postupu žádný soubor.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim.


Odborná porota zasedne ve složení: prof. Mgr. Zoja Mikotová (vedoucí ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU Brno), MgA. Kamila Konývková Kostřicová (pedagog ateliéru divadla a výchovy JAMU Brno) a prof. MgA. Luděk Richter (pedagog, publicista, režisér a herec nezávislé skupiny Kejklíř)

Vstupné na všechna představení je dobrovolné.

Uzávěrka přihlášek je 7.května 2021. Program přehlídky bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 

Na pozdě příchozí přihlášky nemusí být brán zřetel!

Přihlášku vyplňujte pouze elektronicky https://forms.gle/Ly7W1jEZUrvjs4Xp9

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte organizátora přehlídky Martina Mohra (email: martin.mohr@kultura-svitavy.cz nebo tel.: 739 172 312)

Začátek Místo konání Cena
14.05.2021 10:00 Divadlo Trám
Plné vstupné: 0 Kč Zlevněné vstupné: 0 Kč