Svitavský Dýchánek

Svitavský Dýchánek 8.4. -  9.4.2022

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje
Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim

Propozice:
Účast v krajském kole
Přehlídky ve Svitavách se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, ZŠ, víceletá gymnázia, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 ze žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky.
Ředitel školy na základě vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. podporuje účast žáků i pedagogů na přehlídce.
Organizace a průběh krajské přehlídky. Přehlídka se bude konat v sále multifunkčního komunitního, vzdělávacího a kulturního centra Fabrika ve Svitavách. Je tady víceúčelový sál s veškerou divadelní technikou, skvělou akustikou a zázemím pro soubory (vybavené šatny, učebny pro semináře i možnost provizorního přespání pro soubory. Pro komorní inscenace můžeme nabídnout malý sál divadla Trám, který je 5 minut chůze od Fabriky.

Dozor nad žáky: 
Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popř. rodinný zástupce účastníka,
a to v dohodě s organizátorem přehlídky. Pedagogičtí pracovníci pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor
po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání přehlídky.

Hodnocení :
Součástí přehlídky bude hodnocení formou diskuze o vystoupeních s vedoucími souborů pod vedením odborné poroty. Pro děti jsou připraveny doprovodné programy. Je vhodné, aby se soubory zúčastnily přehlídky po celou dobu konání.

ODBORNÁ POROTA SVITAVSKÉHO DÝCHÁNKU: Jiřina Lhotská, Kamil Bělohlávek, Blanka Šefrnová.


Postup na celostátní přehlídku :
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě,
že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS
do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Pokud se kvalitní a podnětná inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nemusí pořadatel doporučit k postupu žádný soubor.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim.

Přihlášky:
Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek ZDE. 
Řádně vyplněné přihlášky spolu s 1 kopií textu, scénáře nebo pásma zašlou vedoucí souboru do 31.3.2022.


na adresu:
Středisko kulturních služeb - Fabrika
„Svitavský Dýchánek“
Eva Kolářová 
Wolkerova alej 92/ 18
568 02 Svitavy
tel.: 604 226 348
nebo mailem: eva.kolarova@kultura-svitavy.cz

Začátek Místo konání Cena
08.04.2022 08:00 Fabrika Svitavy
Plné vstupné: Kč Zlevněné vstupné: Kč