Fandův Dýchánek 2022

Fandův Dýchánek  8.4. - 9.4. 2022 

Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje
Krajská postupová přehlídka dětského divadla Pardubického kraje - Dětská scéna 2022
Krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 2022

Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR


Propozice:
Účast v krajském kole
Přehlídky ve Svitavách se mohou zúčastnit  soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci nebo samostatně.  Vedoucí se smí se svými inscenacemi zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky. Přehlídka se bude konat v sále multifunkčního komunitního, vzdělávacího a kulturního centra Fabrika ve Svitavách. Je tady víceúčelový sál s veškerou divadelní technikou, skvělou akustikou a zázemím pro soubory (vybavené šatny, učebny pro semináře i možnost provizorního přespání pro soubory. Pro komorní inscenace můžeme nabídnout malý sál divadla Trám, který je 5 minut chůze od Fabriky.


Organizace a průběh krajské přehlídky : 
Přehlídka se bude konat v sále multifunkčního komunitního, vzdělávacího a kulturního centra Fabrika ve Svitavách. Je tady víceúčelový sál s veškerou divadelní technikou, skvělou akustikou a zázemím pro soubory (vybavené šatny, učebny pro semináře i možnost provizorního přespání pro soubory.
Více na www.fabrikasvitavy.eu (sekce Krajské a národní přehlídky)
Pro komorní inscenace můžeme nabídnout malý sál divadla Trám, který je 5 minut chůze od Fabriky.

Dozor nad žáky: 
Dozor nad žáky zajišťuje vysílající instituce, popř. rodinný zástupce účastníka,nebo vedoucí přehlídky 
a to v dohodě s organizátorem přehlídky. 

Hodnocení :
Součástí přehlídky bude hodnocení formou diskuze o vystoupeních s vedoucími souborů pod vedením odborné poroty. Pro účastníky je připraveny doprovodný program. Je vhodné, aby se soubory zúčastnily přehlídky po celou dobu konání.

Odborná porota : Jiřina Lhotská, Kamil Bělohlávek, Tomáš Žižka, Hana Franková


Postup na celostátní přehlídku :
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě  nejvýše jeden divadelní či loutkářský soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. Nemusí však pořadatel doporučit k postupu žádný soubor.


Přihlášky:
Soubory se hlásí do krajského kola formou přihlášek ZDE. 
Řádně vyplněné přihlášky spolu s 1 kopií textu, scénáře nebo pásma zašlou vedoucí souboru do 25.3.2022.


na adresu:
Středisko kulturních služeb - Fabrika

Fandův Dýchánek
Eva Kolářová 
Wolkerova alej 92/ 18
568 02 Svitavy
tel.: 604 226 348
nebo mailem: eva.kolarova@kultura-svitavy.cz

 

 

Začátek Místo konání Cena
08.04.2022 19:00 Fabrika Svitavy
Plné vstupné: 0 Kč Zlevněné vstupné: 0 Kč