Středisko kulturních služeb Svitavy

Aktuálně

25.05.2017 - Hodnocení krajského kola celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČR - ČESKÝ VIDEOSALON 2017

Krajské kolo celostátní soutěže ČESKÝ VIDEOSALON 2017 proběhlo letos
28.dubna v kině Vesmír ve Svitavách. Po filmové produkci se tak jako vždy hodně
debatovalo. Organizátoři celé soutěže měli vše perfektně nachystáno, od projekce přes
ceny výhercům, nechybělo opět výborné občerstvení. Všude vládla příjemná nálada,
srdečně byli přivítáni nejen všichni členové poroty, jimiž letos byli MgA. Jaroslav Rásocha,
MgA. Ing. Roman Vávra a já, ale i tvůrci samotní.
Letos už za námi do soutěže bohužel nepřijel dlouholetý a úžasný filmař Bohuslav
Cihla, který nás a své blízké na podzim loňského roku na vždy opustil. Jeho rodině a
dobrému kamarádovi Petru Baranovi však vděčíme za to, že jsme mohli na soutěži
shlédnout jeho poslední snímek Chlapi na hoře, který se rozhodli dokončit a do soutěže
In memoriam přihlásit. Tomuto krásnému dokumentu o životě a práci v meteorologické
stanici na Lysé hoře jsme udělili 2. cenu v kategorii dokumentu. Cenu první si odvezl Petr
Baran za svůj autorský film o autistických dětech s názvem Maminky. Skrze emotivní
výpovědi maminek, které mluví o svých pocitech a zkušenostech, jak se s celou situací
vyrovnávají a jak vše zvládají, se Petru Baranovi podařilo velmi citlivým způsobem natočit
nádherný dokumentární film plný emocí, ale i nezbytných informací, týkajících se této
problematiky. Úžasná práce! 3. místo získal snímek Ve Zlaté uličce o drobných
řemeslnících od autora Karla Kubišty.
Kategorie dokumentu byla co do kvality i počtu snímků jednou z nejsilněji
zastoupených kategorií a také jediná, ve které jsme udělili všechna tři místa. Nutno ale
zmínit, že i přes ne příliš velké množství filmů (15) se letos podařilo obsadit a také ocenit
úplně všechny kategorie soutěže, včetně kategorie animované. Té se zúčastnil Stanislav
Šustr se svým filmem Castellorizon, kterému jsme udělili 1. cenu. Snímek využívá velmi
citlivé kreslené animace, vhodně pracuje s hudbou Davida Gillmoura, která je inspirována
řeckým ostrovem Kastelorizo, podle nějž nazval S. Šustr svůj snímek.
Tajemství Amazonie autora Václava W. Šimka je promyšlený, dobře natočený
videoklip s vlastním textem, který vtipně dotvářejí děti v nejrůznějších táborových
situacích. V průběhu celého klipu se objevují kreslené obrázky, které napomáhají ilustrovat
zpívaný text i charakter a náladu příběhu celého videoklipu. Tomuto snímku jsme bez
váhání udělili první cenu v soutěžní sekci videoklip.
V kategorii reportáž porota neudělila první cenu, druhou cenu získala Růžena
Bézová se snímkem Když malíři malují. Autorka se ve své reportáži zaměřuje na
množství rozmanitých detailů barev, štětců, malovaných objektů a soustředěných tváří
dětí, které pod pedagogickým vedením zkrášlují zeď u Základní umělecké školy v
Moravském Berouně. Na rozborovém semináři jsme se s autorkou shodli, že celé reportáži
by prospělo, kdyby byla o něco kratší. Podobný problém se stopáží byl i u jiných
soutěžních snímků.
Porota také udělila dvě čestná uznání s postupem do celostátního kola. Jedním
z nich je hraný snímek Pečeť zla od dvojice autorů J. Brokla a E. Diviškové, kterým se
podařilo vytvořit tajemnou náladu příběhu pomocí světelných atmosfér, vhodně volenou
hudbou a používáním zvukových efektů. Tvůrci také promyšleně pracují s postprodukčními
efekty, kterým přizpůsobují kamerové snímání i hereckou akci již při samotném natáčení.
Slabší částí filmu jsou však herecké výkony neherců, což je u amatérského filmu velmi
častým jevem. Někteří herci hůře artikulují, špatně intonují, repliky jsou těžko srozumitelné
a tím pak trpí i celkové vyznění díla.
Druhé čestné uznání s postupem získal experimentální snímek Pouť smíření od
autora Petra Barana, který připomíná vyhnání německy mluvících obyvatel z Brna. Autor
ve své obrazové básni, jak sám svůj experimentální snímek nazývá, prolíná naléhavou
violoncellovou zádušní mši s poutí smíření, experimentuje s černobílým a barevným
pojetím snímku a využívá dobové fotografie. Obrazová báseň poněkud utrpěla kamerovým
snímáním, ruční až reportážní kamerou i kompozicí některých výpovědí, což bylo
způsobeno především tím, že akce byla pro zaznamenání jedním tvůrcem časově příliš
náročná. Snímek měl však velmi dobrý dramaturgický nápad a je skvělé, že se autor
rozhodl zviditelnit právě takové téma.
Moje účast v porotě a setkávání s vámi tvůrci je pro mě vždy velmi inspirativní.
Fascinuje mě, s jakou chutí vybíráte a objevujete nová témata pro svá díla. Obdivuji vaše
nápady pro hrané i experimentální filmy, ale především vaši chuť stále tvořit a točit. Věřím,
že se tato tradice přenese i na budoucí mladší generace, které snad nepodlehnou pouze
sociálním sítím.

MgA. Linda Kubíková, PhD.
Členka poroty krajského kola CSNFT ČR Svitavy

05.05.2017 - 37. ROČNÍK NÁRODNÍ SOUTĚŽE A VÝSTAVY AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2017

02.05.2017 - Předprodeje

 

 

06.06.2017 - 19:00 - KLICPEROVO DIVADLO (Hradec Králové)

                                  Istvan Örkeny: Kočičí hra ( DAC) - 400 Kč ( Fabrika )

17.06.2017 - 14:00 - HŘEBEČSKÝ SLUNOVRAT - 120 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě,

                                  do 15 lat zdarma ( Hřebeč - Koclířov)                      

 

Rezervace vstupenek zde  

 

!!! Pozor !!! Nyní můžete platit i platební kartou. Vstupenky placené kartou nelze vrátit ani vyměnit.                                                                                                

Pokud není akce zrušena nebo přesunuta, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.

 

 

24.04.2017 - Skvělý úspěch Dramatické školičky

 

Skvělý úspěch svitavské Dramatické školičky

 
 
 
 
 
 
 

Skvělý úspěch svitavské Dramatické školičky
8. a 21. dubna proběhly ve Fabrice a divadle Trám dvě krajské postupové přehlídky mladého divadla – Svitavský Fanda a Svitavský Dýchánek. Ostatně jako každý duben – již osm let… Tedy vlastně nic nového.
A přece byly letošní svitavské přehlídky mimořádné! Na obou vystoupily tři soubory naší Dramatické školičky. Tři soubory ze tří tříd a všechny pod vedením Jany Mandlové. Tři inscenace, které byly vybrány na tři národní přehlídky! Což je úspěch vpravdě úžasný. V jedné dramatické školičce jsou tři skupiny dětí a studentů a ty pod vedením jedné učitelky vytvoří představení, která patří bezesporu k neoddiskutovatelným vrcholům obou přehlídek. Inscenace plné energie, výborných nápadů, inscenace výsostně divadelní! Je velmi cenné, že se do tvorby na všech třech hrách výrazně zapojily děti a studenti. Ale největší podíl nejen na oceněných představeních, ale na celé Dramatické školičce – způsobem práce s dětmi, osobním přístupem, myšlením, cítěním, empatií, formováním osobnosti … o to vše se nejvíce zasloužila jejich oblíbená učitelka – Jana Mandlová. Neboť dramatická výchova není jen cesta k divadelnímu tvaru, ale také výchova mladého člověka. A Jana je již mnoho let uznávaná osobnost ve světě dramatické výchovy.
Jsem velmi rád, že svitavské amatérské divadlo stále patří k těm nejlepším v České republice! A věřte, vím dobře, o čem mluvím.

Ocenění pro soubory Dramatické školičky Svitavy:
Soubor Naopak inscenace Všichni jsme si… : doporučení na Mladou scénu Ústí nad Orlicí 2017 a nominace na Loutkářskou Chrudim 2017
Soubor Modroočky inscenace Psi, neztrácejte naději: nominace na Dětskou scénu Svitavy 2017 
Soubor Duhovky inscenace Jeskyně: doporučení na Dětskou scénu Svitavy 2017

Petr Mohr

23.04.2017 - OZNÁMENÍ PRO MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY POHÁDKOVÝCH NEDĚLÍ V DIVADLE TRÁM.


Vyhlášení vítězů – držitelů „Průkazek dobrého diváka“ za pohádkový rok 2016/2017,
se uskuteční v září při první nedělní pohádce. Vítězové – nejlepší návštěvníci budou odměněni.
Současně budou rozdávány průkazky nové, na pohádkový rok 2017/2018 (jsou již nyní k dispozici
– v recepci Fabriky).
Těšíme se na vás!
pořadatelé z SKS Svitavy

 

Zobrazit všechny aktuality

Kulturní nabídka ve Svitavách v nejbližších dnech

27.05.2017 So ve 13:00 hod. Den rododendronů + Voříškijáda

Místo konání: Park Jana Palacha

31.05.2017 St v 18:00 hod. Absolventský koncert ZUŠ

Místo konání: Ottendorferův dům

01.06.2017 Čt a 02.06.2017 Pá v 18:00 hod. XXIV. Večer tance

Místo konání: Fabrika Svitavy

Vstupné: 50 Kč,30 Kč

So 3.6.2017 v 19:00 MALÝ ABONENTNÍ CYKLUS

Místo konání: divadlo Trám

Vstupné: 110 Kč / 80 kč studenti

06.06.2017 Út v 19:00 hod. KLICPEROVO DIVADLO (Hradec Králové) Istvan Örkeny: Kočičí hra Divadelní abonentní cyklus Jaro/Léto 2017

Proslulá tragikomedie s Pavlou Tomicovou a Zorou Valchařovou-Poulovou v hlavních rolích. Erži Orbánová, hubatá, živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá každodenní dobrodružství v komunistickém Maďarsku mezi sdíleným bytem v budapešťském činžáku, mňoukáním „kočičí hry“ se sousedkou Myškou a hašteřením ve frontě v mlékárně.

 předprodej od 23.5.2017 v recepci Fabriky

Místo konání: Fabrika Svitavy

Vstupné: 400 Kč

Rezervovat vstupenky

09.06.2017 - 15.06.2017 Dětská Scéna 2017

46. celostátní přehlídka dětského divadla a 46. celostátní přehlídka
dětských recitátorů

Místo konání: Fabrika, divadlo Trám, kino Vesmír, Farní stodola

17.06.2017 So od 14:00 hod. Hřebečský Slunovrat 2017

6. ročník jednodenního festivalu na půli cesty mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Na dvou scénách se představí: Epicentrum - The Žlab - Dirty Way - ZZ TOP revival Czech Republic - S.U. E. (Svitavy Ukulele Ensemble) - Nil - Syfon - Stromboli – Mandrage


 předprodej v MIC, Fabrika Svitavy

Místo konání: Hřebeč (Koclířov)

Vstupné: 120 Kč v předprodeji, 170 Kč na místě

Zobrazit kompletní kulturní nabídku

Co se vysílá v kině v nejbližších dnech

Út 30.05.2017 v 19:30 hod, Polina

Kino Vesmír

Protančit život. Drama baletky, která prožije život mezi klasickou ruskou baletní školou a moderním výrazovým tancem… Režie: Valérie Müller, Angelin Preljocaj

Francie 2016

Vstupné: 100 Kč, titulky, 112 min.

Rezervovat vstupenky

St 31.05.2017 v 19:30 hod., Neznámá dívka

Kino Vesmír

Sociální detektivka bratří Dardennů. Mladá lékařka nepustí večer dívku večer do své ordinace… Ta je druhý den nalezena opodál mrtvá… Nominace na Zlatou palmu v Cannes 2016.

Francie, Belgie 2016

Vstupné: 90 Kč, titulky, 113 min.

Rezervovat vstupenky

ČT 1.6.2017 V 19:30, Cuky Luky film

Kino Vesmír

Příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky (Peťa Polnišová) je neuznaná video-bloggerka, která touží po slávě a Luky (Zuzana Šebová) je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí a tou je láska. Bláznivá komedie. Režie: Karel Janák

Slovensko 2017

Vstupné: 110Kč, 112 min.

Rezervovat vstupenky

Pá, So 2.6.2017-3.6.2017 17:00 a 19:30 hod, Wonder Woman

Kino Vesmír

Síla. Půvab. Moudrost. Zázrak. Z princezny Amazonek se stala neporazitelná bojovnice. Akční, dobrodružné fantasy v 17:00 hodin dabováno, v 19:30 hodin titulky

USA 201

Vstupné: 110Kč, 141 min.

Rezervovat vstupenky

Zobrazit kompletní program kin

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.